Kada vas član porodice može zastupati na sudu?

Sudski postupci su uglavnom toliko komplikovani da se stranke u njima teško snalaze. Međutim, mnogi ne znaju da ih i član porodice može zastupati u tim postupcima i da na taj način mogu izbjeći angažovanje advokata i dodatne troškove.

Možda u porodici imate pravnika, a možda i nekoga ko se jednostavno dobro snalazi u oblasti u kojoj imate pravni problem. Možda je i postupak jednostavniji i nema potrebe da se angažuje advokat, ali ipak nemate ni dovoljno znanja da se sami zastupate.

Ko vas može zastupati?

Iako u široj porodici možda imate vrhunskog pravnika, to ne znači da vas on i može zastupati. Zašto? Zato što postoji određeni stepen srodstva do kojeg je dozvoljeno zastupanje.

Osim advokata, vaš punomoćnik može biti:

  • bračni, odnosno vanbračni drug,
  • srodnik po krvi, po pravoj liniji do bilo kog stepena (prava linija su roditelji, babe i djedovi, odnosno djeca, unučad itd), 
  • srodnik u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno (pobočna linija su braća i sestre),
  • srodnik po tazbini do drugog stepena.

Postoje još neka lica koja mogu biti punomoćnici umjesto advokata, ali za potrebe ovog teksta držaćemo se gore navedenih.

Dakle, i u slučaju da u porodici imate pravnika koji bi vas izvukao iz svakog pravnog problema, on vas ne može zastupati ako ne spada u ovaj krug srodnika.

Ali, šta je uopšte potrebno da bi vas srodnik zastupao? Prije svega, punomoć.

Kako se daje punomoć?

Da bi vas srodnik mogao zastupati, potrebno je da mu za to date ovlaštenje, odnosno punomoć.

Punomoć se najčešće daje pismeno, ali može i usmeno, na zapisnik kod suda.

Ukoliko se daje pismeno, potrebno je navesti ime, prezime i osnovne podatke onoga ko daje punomoć, tj. vaše podatke. Zatim je potrebno navesti podatke punomoćnika, te broj sudskog predmeta u kojem će vas zastupati. Potrebno je navesti i radnje koje je punomoćnik ovlašten da preduzima, a o tome ćemo detaljnije u nastavku teksta.

S obzirom na to da sud ima pravo tražiti ovjerenu punomoć, najbolje ju je odmah ovjeriti i tako dostaviti sudu.

Koja ovlaštenja ima punomoćnik?

Razlikuju se ovlaštenja advokata i punomoćnika koji nije advokat.

Punomoćnik-srodnik može preduzimati sve radnje u postupku (podnijeti tužbu, odgovor na tužbu, zastupati na ročištu, izjaviti žalbu i slično), ali mu je uvijek potrebno posebno ovlaštenje za:

  • povlačenje tužbe, 
  • priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva,
  • zaključenje poravnanja, 
  • odricanje ili odustanak od pravnog lijeka,
  • prenošenje punomoći na drugo lice i
  • podnošenje vanrednih pravnih lijekova.

Ovo znači da ćete već prilikom davanja punomoći morati navesti posebno ovlaštenje za neku od ovih radnji, naravno, ukoliko želite da vaš punomoćnik preduzme tu radnju. U suprotnom, sud mu neće dozvoliti preduzimanje te radnje.

Postoji još jedna radnja u kojoj je vaš srodnik ograničen u odnosu na advokata.

Naime, ako planirate izjaviti reviziju na presudu, pored toga što punomoćniku morate dati izričito ovlaštenje za to, on mora imati i položen pravosudni ispit da bi mogao izjaviti reviziju.

Može li srodnik-punomoćnik naplatiti troškove zastupanja?

S obzirom na to da advokati naplaćuju sastavljanje tužbe, žalbe i slično, kao i zastupanje na ročištu, neki smatraju da to pripada svakoj stranci, pa tako i slučaju da stranku zastupa srodnik.

Međutim, stranka koju zastupa srodnik nema pravo na naknadu troškova ovih radnji. Naravno, stranka ima pravo na druge prouzrokovane troškove (sudske takse, putne troškove i slično), ali nagrada srodniku ne spada u priznate troškove.

U kojim postupcima vas ne može zastupati srodnik?

U krivičnom i prekršajnom postupku nije moguće zastupanje od strane srodnika, tako da optuženi, tj. okrivljeni mora angažovati advokata.

Kako uopšte dokazati srodstvo?

Moguće je da suprotna strana ospori vaše srodstvo sa punomoćnikom i da mu time pokuša zabraniti da vas zastupa.

Moguće je i da sud zatraži neki dokaz srodstva.

Iako to nije zakonom propisano, srodstvo se najlakše dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih. Ukoliko je srodstvo dalje, tj. ako vas npr. zastupa srodnik u trećem stepenu srodstva, potrebno je pribaviti izvode iz matične knjige rođenih sve do zajedničkog pretka.

Naravno, ukoliko vas zastupa bračni drug, potrebno je priložiti izvod iz matične knjige vjenčanih.

I na kraju, napomena. U svakom slučaju je bolje, ako imate mogućnosti, angažovati advokata da vas zastupa. Kako zbog stručnosti, tako i zbog dobrih porodičnih odnosa.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik