Kako saznati dužnikove račune radi pokretanja izvršnog postupka?

Kada uspijete u parničnom postupku i dobijete presudu protiv dužnika, posao nije gotov nego tek počinje. Od same presude nema mnogo koristi ako dug ne naplatite, a često ćete ga morati naplatiti u izvršnom postupku. Jedan od načina naplate je izvršenje na dužnikovim računima.

Izvršni postupak se može voditi na raznoj imovini dužnika, a to će uglavnom zavisiti od raspoložive imovine i visine duga. Ako je u pitanju manji dug, ne možete tražiti izvršenje na dužnikovoj nekretnini. Takođe, ako je u pitanju veliko potraživanje, teško da ćete ga naplatiti izvršenjem na pokretnim stvarima.

Međutim, najbrža naplata je uvijek na novčanim sredstvima izvršenika. Nju možete tražiti i uz izvršenje na drugoj imovini (npr. uz izvršenje na pokretnim stvarima), a ukoliko na računima ima novca, brzo ćete se namiriti. Banka jednostavno prenese njegova novčana sredstva na vaš račun. Ali kako uopšte saznati u kojim bankama dužnik ima račune?

Kako saznati brojeve računa pravnih lica?

Ako je vaš dužnik pravno lice, najjednostavniji način da saznate ima li račune i u kojim bankama jeste provjerom na web-stranici Centralne banke BiH.

Potrebno je samo unijeti JIB pravnog lica i prikazaće se svi njegovi računi kao i status, odnosno da li su aktivni, ugašeni ili blokirani. Za razliku od ostalih načina pribavljanja računa, ovaj je besplatan.

Klikom na OVAJ LINK možete pristupiti stranici Centralne banke BiH za provjeru računa. 

Kako saznati brojeve računa fizičkog lica?

Ukoliko se sami obratite banci i zatražite informacije o računima dužnika, banka će vam odgovoriti da takve informacije ne daje jer je u pitanju poslovna tajna. Zato je potrebno ići drugim putem.

Da biste u Republici Srpskoj dobili informacije o računima fizičkog lica, morate se obratiti Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), koja vodi registar računa fizičkih lica.

Na OVOM LINKU se nalazi obrazac zahtjeva, kao i cjenovnik usluga. Trenutno jedan izvod iz registra košta 15 KM, a uplatnica se mora dostaviti već uz podneseni zahtjev.

Pored uplate naknade, neophodno je da imate pravni osnov za pribavljanje podataka o računu izičkog lica. Ako imate pravosnažnu presudu, potrebno je da nju priložite uz zahtjev. Ukoliko ne dostavite dokaz o pravnom osnovu, nećete moći dobiti tražene podatke.

U Federaciji BiH registar računa vodi Finansijsko-informatička agencija, pa se njoj obraćate. Kao i kod APIF-a, potrebno je da popunite zahtjev koji možete preuzeti na OVOM LINKU. Uz to, potrebno je uplatiti naknadu (trenutno 10 KM) i priložiti pravni osnov za pribavljanje podataka.

Ako su ispunjeni svi uslovi, trebali biste dobiti odgovor, odnosno izvod iz registra u roku od 8 dana.

Nakon što se pribavili ove podatke, možete nastaviti sa izvršnim postupkom.

U ovom tekstu je ukratko objašnjeno kako da pribavite podatke o računima dužnika. Pored računa, izvršenje se može sprovoditi i na ostaloj imovini, a pribavljanje tih podataka ćemo obraditi u nekom drugom tekstu.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik