Blog

Kada vas član porodice može zastupati na sudu?

Sudski postupci su uglavnom toliko komplikovani da se stranke u njima teško snalaze. Međutim, mnogi ne znaju da ih i član porodice može zastupati u tim postupcima i da na taj način mogu izbjeći angažovanje advokata i dodatne troškove. Možda…

Kako se dijeli naknadno pronađeno nasljedstvo?

Nakon sprovedene ostavinske rasprave moguće je da se otkrije nova, ranije nepoznata imovina ostavioca. Ko nasljeđuje tu imovinu i kako izgleda postupak? Iako je najčešći slučaj da je ostavilac imao nekretnine za koje se nije znalo, možda jer su u…

Kada možete tražiti izuzeće sudije?

Kada vam se čini da sudija nije objektivan i da druga strana ima određene povlastice, prva misao vam je da taj sudija ne može suditi u vašem predmetu. Međutim, da bi došlo do promjene sudije, potrebno je da budu ispunjeni…

Koliko košta razvod braka u Federaciji BiH?

Nakon što smo obradili tekst “Koliko košta razvod braka u Republici Srpskoj?” vrijeme je da vidimo koliko razvod braka košta i u Federaciji BiH. Brak se u Federaciji BiH može razvesti na dva načina: Sporazumnim zahtjevom za razvod braka Tužbom…