Šta da radite kada kupite automobil na kojem postoji založno pravo?

Automobil vam se često kvari i napokon donesete odluku da ga zamijenite. Danima listate oglase i napokon se pojavi jedan koji je baš po vašem ukusu, a cijena je iznenađujuće povoljna. Pogledate ga, odradite probnu vožnju, odlično ide. Odlučite se na kupovinu, isplatite prodavcu i odvezete ga kući. Nakon nekog vremena dobijate dopis od banke da je auto bio založen radi obezbjeđenja kredita.

Za šta služi zalog?

Prilikom podizanja kredita, banka treba neko sredstvo obezbjeđenja koje će iskoristiti ako korisnik kredita ne vrati kredit.

Jedno od sredstava jeste i zaloga na pokretnim stvarima, među koje spada i automobil.

Procedura je jednostavna, korisnik kredita zaključuje ugovor o zalogu, na osnovu kojeg se registruje zalog u Registru zaloga BiH.

Vlasnik vozila nastavlja koristiti vozilo bez problema i, ako kredit bude uredno vraćen, zalog prestaje.

Šta u slučaju da se kredit ne otplaćuje?

Ako dužnik ne otplaćuje kredit u skladu sa ugovorom, banka ima pravo da raskine ugovor i pokrene postupak prinudne naplate. Jedan od načina na koje naplaćuje dug jeste prodajom založenog vozila.

Banka, putem suda, oduzima vozilo i ono se prodaje radi izmirenja duga.

Ovakvi postupci banke su opravdani radi naplate duga. Problem nastaje kada korisnik kredita proda založeno vozilo, a da kupac ne zna da je ono založeno.

Zašto bi neko kupio založeno vozilo?

Kratak odgovor je: Zato što ne zna da je založeno.

Zaloga na pokretnim stvarima je slična kao i na nepokretnim.

Kao što se hipoteka upisuje na nekretninama, ručna zaloga se upisuje na pokretnim stvarima. Međutim, kod kupovine nekretnina ugovor zaključuje notar, a on je dužan da upozori ugovorne strane ukoliko postoje neki tereti. Kod kupovine vozila se uglavnom koriste šablonski ugovori i stručno lice ne provjerava terete.

Takođe, kod kupovine nekretnina je neophodno pribaviti dokumentaciju iz zemljišnih knjiga, a u toj dokumentaciji je uvijek navedena hipoteka ako postoji. Kod kupovine vozila nije obavezno obraćati se Registru zaloga.

I na kraju, većina građana ne zna da uopšte postoji zalaganje vozila radi obezbjeđenja kredita, da postoji organ koji o tome vodi evidenciju i da bi trebali izvršiti provjere prije kupovine. Uz to je i mala šansa da su čuli od nekoga da je imao sličan problem, pa im nije ni na kraj pameti da provjeravaju postoji li zaloga na automobilu koji kupuju.

Zbog toga dolazimo do sljedećeg pitanja.

Šta ako kupite založeno vozilo?

Isto kao što hipoteka prati založenu nepokretnost, pa nije bitno ako dođe do promjene vlasnika, tako i kod pokretnih stvari, zalog prati tu stvar. 

S obzirom na to da su evidencije o zalozima javne, smatra se da je svako upoznat sa njihovim sadržajem i da je mogao saznati da je vozilo založeno.

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, prodavac odgovara za pravne nedostatke stvari, odnosno ako neko ima prava na stvari koju ste vi kupili. 

U slučaju da banka pokrene postupak radi oduzimanja založenog auta, prvo trebate kontaktirati prodavca, obavijestiti ga o tome i pozvati da izmiri dug prema banci.

Međutim, ukoliko prodavac to odbije ili ignoriše, imate vrlo ograničena sredstva.

Potvrda o zalogu je izvršna isprava, što znači da će banka odmah pokrenuti izvršni postupak. Taj postupak se sprovodi na osnovu Okvirnog zakona o zalozima BiH, kojim je predviđen brz postupak oduzimanja stvari. Zbog toga će sudski izvršilac odmah oduzeti vozilo, a vi se tek nakon toga možete žaliti. 

Ono što vama preostaje jeste da tužite prodavca za naknadu štete i da tražite da vam nadoknadi vrijednost vozila i svih troškova koji su vam prouzrokovani.

Pored toga, imate mogućnost podnošenja krivične prijave zbog prevare. 

Međutim, tu se uglavnom završavaju pravna sredstva koja vam stoje na raspolaganju. 

Prevencija je najbolje rješenje

Kako ne biste imali problema zbog tuđih dugova, najbolje što možete učiniti prije kupovine automobila jeste da u Registru zaloga provjerite da li je vozilo založeno ili ne. Ova usluga se plaća, ali puno manje od štete koju ćete imati ako vas prevare.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik