Plaćeno odsustvo (slobodni dani) za dobrovoljno davanje krvi

Svima je poznato koliko je važna krv i koliko života spašava davanje krvi. Međutim, iako mnogi radnici znaju da imaju pravo na slobodne dane kada daju krv, isti ti radnici ne znaju kako da traže i ostvare to pravo kod svog poslodavca.

dobrovoljno davanje krvi

Plaćeno odsustvo u Republici Srpskoj

Zakonom o radu propisani su slučajevi u kojima radnik ima pravo na plaćeno odsustvo i to su:

  • Stupanje u brak
  • Rođenje djeteta
  • Dobrovoljno davanje krvi
  • Teža bolest ili smrt člana porodice.

Pored toga, propisani su i još neki slučajevi, ali o njima ćemo u nekom od narednih tekstova.

Radnik ima pravo na ukupno 5 dana u toku jedne kalendarske godine za navedene slučajeve, osim kada je u pitanju smrt člana porodice. 

Naravno, poslodavac može radniku omogućiti i više dana i predvidjeti druge slučajeve kada radnik ima pravo na plaćeno odsustvo, a to se propisuje pravilnikom o radu ili se navodi u ugovoru o radu.Ali, da se vratimo na davanje krvi.

Zakon ne propisuje koliko tačno dana radnik može uzeti za davanje krvi, pa se postavlja pitanje može li svih 5 dana iskoristiti za jedno davanje krvi.

Ovo pitanje može biti regulisano kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a ako je to slučaj, primijeniće se ono što je ugovoreno.

Tako na primjer Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa u Republici Srpskoj propisuje da radnik ima pravo na dva dana za svako davanje krvi. Ovakvu ili sličnu odredbu sadrže i ostali kolektivni ugovori.

Zbog toga, ali i zbog same prirode davanja krvi, gdje je potreban odmor nakon toga, poslodavac bi trebao omogućiti radniku dva dana za svako davanje krvi. Ipak, ne treba zaboraviti da je gornja granica 5 dana plaćenog odsustva u toku godine.

Kakva je situacija u Federaciji BiH?

Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da radnik ima pravo na sedam dana plaćenog odsustva u sljedećim slučajevima:

  • Stupanje u brak
  • Porođaj supruge
  • Teža bolest ili smrt člana porodice

Takođe, propisima kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu moguće je predvidjeti i druge slučajeve plaćenog odsustva.

Kada je u pitanju tema ovog teksta, Zakonom je propisano i to da radnik koji dobrovoljno daje krv ima pravo na najmanje jedan dan plaćenog odsustva za svako davanje krvi. 

Samim tim što je zakonima o radu propisano pravo radnika na plaćeno odsustvo, to ujedno predstavlja i obavezu poslodavca da radniku omogući to pravo.

Međutim, to ne znači da radnik može slobodno, po volji izostati sa posla i otići u Zavod za transfuziju.

Kako tražiti plaćeno odsustvo od poslodavca?

Da ne biste dobili opomenu ili, još gore, otkaz zbog nedolaska na posao, potrebno je da se prije planiranog davanja krvi obratite poslodavcu zahtjevom.

Zahtjev bi trebalo podnijeti u razumnom roku prije planiranog odsustva. Iako taj rok nigdje nije propisan, najbolje je da ga obavijestite, odnosno tražite odsustvo najmanje 7-8 dana ranije

Po zahtjevu radnika poslodavac je dužan da donese odluku ili rješenje kojom će usvojiti takav zahtjev. 

Šta ako ne usvoji zahtjev?

Zakonom su propisane kazne za poslodavca i odgovorno lice kod poslodavca (direktor). Te kazne se kreću od 1000 do 3000 KM (u Federaciji BiH) i od 2000 do 12000 (u Republici Srpskoj). U slučaju da se prekršaj ponovi, zaprijećene kazne su još veće.

Dakle, ukoliko poslodavac uskrati pravo na plaćeno odsustvo, radnik treba da se obrati inspekciji rada, opiše problem i pozove ih da izađu na teren.

Pored toga, radnik uvijek ima pravo i da uloži zahtjev za zaštitu prava radnika poslodavcu i da pokrene tužbu kod nadležnog suda.

Ali, radnik u slučaju plaćenog odsustva ima i obavezu.

Šta radnik mora učiniti nakon davanja krvi?

Nakon povratka na posao, potrebno je da radnik dokaže da je stvarno dao krv, tj. da opravda plaćeno odsustvo.

Zbog toga je potrebno da dostavi potvrdu ili uvjerenje nadležne ustanove da je na taj datum dao krv. 

Dobrovoljno davanje krvi je plemenit čin kojim se spašavaju ljudski životi. Iako je svijest o tome razvijenija među radnicima nego poslodavcima, zakon je propisao pravo na plaćeno odsustvo upravo kako bi se povećale zalihe krvi, ali i kako bi se davaoci krvi nagradili. Zato radnici treba da traže prava koja im pripadaju i pomognu onima kojima je krv hitno potrebna.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik