Kako se dijeli naknadno pronađeno nasljedstvo?

Nakon sprovedene ostavinske rasprave moguće je da se otkrije nova, ranije nepoznata imovina ostavioca. Ko nasljeđuje tu imovinu i kako izgleda postupak?

Iako je najčešći slučaj da je ostavilac imao nekretnine za koje se nije znalo, možda jer su u drugom mjestu, to nije i jedini slučaj. Moguće je i da se otkriju novčana sredstva na računu u banci, vrijedne pokretne stvari i slično.

Ovu imovinu je važno podijeliti kako bi se ona uopšte mogla koristiti, a i kako ne bi bila trajno izgubljena. Naime, ako nasljednici ne znaju za nekretnine koje su bile u vlasništvu njihovog pretka, a te nekretnine koristi neko drugi, postoji opasnost da protekom vremena taj korisnik postane i vlasnik.

Ali kako će se sva ta imovina dijeliti među nasljednicima? Mora li se održati nova ostavinska rasprava ili je ranije rješenje o nasljeđivanju dovoljno?

Nije potrebno ponovo raspravljati zaostavštinu

Ako se nova imovina pronađe nakon pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju, sud neće ponovo zakazivati ostavinsku raspravu i uzimati nasljedničke izjave, nego će imovinu podijeliti u skladu sa ranijim rješenjem. Odnosno, svaki nasljednik će dobiti onoliki dio koliki je dobio u prvobitno vođenom postupku.

Međutim, šta ako se nasljednik ranije odrekao nasljeđa?

U tom slučaju će sud pozvati nasljednika koji se odrekao nasljeđa da se izjasni da li ostaje kod izjave o odricanju ili prihvata novo nasljeđe. To je slučaj u Republici Srpskoj.

U Federaciji BiH će sud pozvati i nasljednike koji su svoj dio ustupili nekom od sunasljednika da se izjasne o novom nasljedstvu.

Ipak, iako je važno raspraviti kome pripada imovina, postoje i slučajevi kada se o tome neće odlučivati.

Neće se uvijek dijeliti novo nasljedstvo

Opšte je pravilo u nasljednom pravu da sud po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak samo ako se radi o nekretninama. 

Ako zaostavštinu čine pokretne stvari, postupak će se sprovesti samo ako to nasljednici zahtijevaju.

Isti je slučaj i sa naknadno pronađenom imovinom, pa ukoliko se ona sastoji samo od pokretnih stvari, nasljednici moraju izričito zahtijevati da se te stvari podijele novim rješenjem među nasljednicima.

Kako da pokrenete postupak podjele naknadno pronađenog nasljedstva?

Prije svega, potrebno je da prikupite dokaze o vlasništvu ostavioca nad naknadno pronađenom imovinom.

Ako se radi o nekretninama, potrebno je pribaviti dokumentaciju iz katastra. Ako se radi o novčanim sredstvima u banci, potrebno je pribaviti potvrdu banke i slično.

Nakon toga se obraćate sudu koji je vodio ostavinski postupak, te navodite raniji broj predmeta.

U zahtjevu navodite da tražite raspodjelu naknadno pronađene imovine i prilažete dokaze o toj imovini. Kada sud utvrdi sve činjenice, novim rješenjem će podijeliti imovinu.

Miloš Krčmar, diplomirani pravnik