O nama

  • Na ovom blogu možete pronaći odgovore na ona pitanja koja Vam stvarno pomažu da ostvarite prava i zaštitite svoje interese. Mi smo svoje znanje provjerili u praksi i pišemo o složenim stvarima na svima jasan način. 
  • Fokusiramo se na teme s kojima se građani najčešće susreću i pokušavamo svima omogućiti da se brine o svojim osnovnim pravima.
  • I na kraju, pišemo i o interesantnoj sudskoj praksi i novostima koje interesuju naše kolege.

Miloš Krčmar

Diplomirani pravnik

Miloš je završio Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je učestvovao u brojnim pravnim klinikama i edukacijama, a za vrijeme pripravničkog staža u Osnovnom sudu u Banjoj Luci i advokatskoj kancelariji imao je priliku da proširi znanje i na oblasti koje se češće susreću u praksi (krediti, bračni sporovi, prekršajno pravo i slično). Pravosudni ispit je položio 2021. godine.